1. Home
  2. Knowledge Base
  3. Fortnox
  4. Hur sätter jag upp moms för OSS?

Hur sätter jag upp moms för OSS?

Denna text går igenom hur du gör inställningar för att kunna sälja till EU med redovisning enligt OSS

Sätt först upp försäljningskonton för respektive land och momssats i Fortnox. Information om hur du gör hittar du här

Du behöver därefter sätta upp momssatserna i WooCommerce, läs mer om detta här.

När detta är gjort behöver du säkerställa att Fortnox Hub har läst in dina ändringar, det gör du genom att forcera inläsning av statisk data. Gå till Avancerat och klicka på “Rensa cache för statisk data”.

Gå sedan till sektionen “Konton”.

Ange först vilka länder som du skall sälja till (och som har konton upplagda i Fortnox). Spara ändringarna när du lagt upp länderna.

För respektive land kommer det nu att dyka upp ett inmatningsfält för momssarser. Lägg in de momssatser du önskar, en per rad. När du är klar sparar du sidan igen.

När ovan är klart så dyker det upp en rad för respektive land och momssats i de normala inställningarna för konton. Välj och spara.

Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?

Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Select your currency