1. Home
  2. Knowledge Base
  3. Fortnox
  4. Ordrar – Fortnox Hub

Ordrar – Fortnox Hub

Dessa inställningar bestämmer hur beställningar i WooCommerce ska synkas över till Fortnox. Detta är oftast den första inställningssektionen som man jobbar med när det kommer till Fortnox Hub. Nedan följer en guide som illustrerar vilka inställningar som finns här samt vad de innebär.

En WooCommerce order skapar

Denna inställning bestämmer vad exakt som ska skapas i Fortnox i samband med att en beställning från WooCommerce synkas över till Fortnox. Man kan välja mellan tre inställningar – Fortnox Faktura, Fortnox Order och Fortnox Lagerändring. Notera att du behöver välja något av dessa alternativ och spara inställningarna innan de andra alternativen dyker upp.

Fortnox Faktura

En faktura kommer att skapas i Fortnox i samband med att en WooCommerce-beställning synkas. Detta är den vanligaste och den rekommenderade inställningen att använda.

Fortnox Order

En order kommer att skapas i Fortnox i samband med att en WooCommerce-beställning synkas.

Fortnox Lagerändring

Varken faktura eller order kommer att skapas i samband med att en beställning synkas. Det enda som händer är att lagernivåerna kommer att justeras i Fortnox baserat på hur många artiklar som beställdes i WooCommerce-beställningen.

Skapa vid orderstatus

Denna inställning avgör när en beställning från WooCommerce ska synkas över till Fortnox. Detta baseras på vilken orderstatus som beställningen i WooCommerce har. Det vill säga om man väljer Behandlas så kommer beställningen i Woo att synkas över till Fortnox i samband med att beställningens status i WooCommerce ändras till Behandlas. Det rekommenderade alternativet att välja här är Behandlas då det är denna status som beställningen automatiskt ändras till i samband med att betalningen på beställningen lyckas.

Vår referens

Denna inställning avgör vilket värde som ska synkas över till fältet Vår referens på de ordrar/fakturor som skapas av pluginet. Vanligt är att man väljer att skriva in ett värde som “Webbshop” som ett sätt att identifiera de beställningar som kommit in via webbshoppen. Detta fält är inte obligatoriskt att fylla i.

Datum skapat

Denna inställning bestämmer vad order/faktura-datumet blir i samband med att WooCommercebeställningen synkas över. Man kan här välja mellan det datum där beställningen i WooCommerce skapas, datumet då beställningen blev betald samt datumet där beställningen synkades över till Fortnox. Vanligast är att man väljer det datum där beställningen betalades.

Använd kostnadställe

Denna inställning kan man använda om man vill att ordern/fakturan ska associeras med ett visst kostnadsställe i Fortnox. Detta är således bara relevant om du jobbar med kostnadsställen i Fortnox. Det kan vara vettigt att jobba med kostnadställen i Fortnox om man har flera webbutiker kopplade till Fortnox. Genom att sätta upp ett kostnadställe per webbbutik kan man särskilja intäkter från de olika butikerna.

Använd projekt

Denna inställning kan man använda om man vill att ordern/fakturan ska associeras med ett visst kostnadsställe i Fortnox. Detta kan användas på samma sätt som kostnadställen i Fortnox.

Leveransdagar

Denna inställning avgör vilket leveransdatum som ska hamna på ordern/fakturan i samband med att den synkas över till Fortnox. Man ställer in hur många dagar från order/faktura-datumet som leveransdatum ska vara. Så om man här har sparat värdet 10 och order/faktura-datumet i ett visst fall är 19e Januari så kommer leveransdatumet i det fallet att bli 29e Januari.

Artikelhantering

Här avgör man hur innehållet i beställningen ska synkas över till Fortnox. Mer specifikt hur produkterna som finns i beställningen ska synkas över till order/fakturaraderna i Fortnox.

Lägg till artikelnumret på ordern/fakturan – använd produktnamnet om artikelnummer ej finns

Detta är det rekommenderade alternativet om man inte vet man ska välja. Fortnox Hub kommer då att först kolla om produkten i beställningen finns som artikel i Fortnox. Om ja så kommer pluginet att lägga till artikelnummret på order/faktura-raden samt lägga till produktens namn i Fortnox som beskrivning på fakturaraden. Om produkten inte finns som artikel i Fortnox kommer pluginet endast att ta namnet på produkten i WooCommerce och lägga in denna som beskrivning på order/fakturaraden.

Lägg till produktnamnet på ordern/fakturan

Om man väljer detta alternativ så kommer pluginet i alla fall ta namnet på produkten i WooCommerce och lägga in denna som beskrivning på order/fakturaraden.

Förhindra skapandet av order/faktura om inget artikelnummer hittas

Om man väljer detta alternativ kommer pluginet i samband med att beställningen synkas alltid att leta upp de artiklar som motsvarar produkterna som finns med i WooCommerce-beställningen. Om pluginet inte lyckas matcha en produkt med en artikel i Fortnox så kommer synkningen inte genomföras och ett felmeddelande kommer att visas i WooCommerce.

Was this article helpful?

Related Articles

Select your currency