1. Home
  2. Knowledge Base
  3. Fortnox
  4. Produkter till Fortnox – Fortnox Hub

Produkter till Fortnox – Fortnox Hub

Här kan du välja om och hur artiklar i Fortnox skall skapas och uppdateras från produkter i WooCommerce.

Åtgärd

Denna knapp kan man trycka på för att manuellt dra igång en synkroniseringsprocess av produkter från WooCommerce till Fortnox. Detta kan vara bra att göra initialt om man ännu inte har några artiklar i Fortnox. Vidare kan det vara bra att göra detta om man ändrat på några inställningar i den här inställningssektionen.

Uppdatera automatiskt

Denna inställning kan man slå på för att artiklar automatiskt ska skapas/uppdateras i Fortnox i samband med att produkter skapas/uppdateras i WooCommerce. Notera att de automatiska uppdateringarna endast kommer att ske om någon ändring sker i WooCommerce. Därför är det oftast bäst att först endast synkronisera produkterna manuellt med hjälp av Åtgärdsknappen ovan tills dess att man ser att rätt information synkas över från WooCommerce till Fortnox. När detta är säkerställt så slår man på den automatiska synkroniseringen.

Skapa artiklar

Denna inställning avgör hur och om Fortnox Hub ska skapa nya artiklar i Fortnox om artiklarna inte redan hittas i Fortnox. Notera att Fortnox Hub använder produktens artikelnummer/SKU i WooCommerce för att leta efter artiklar i Fortnox. SKU/artikelnumret matchas med artikelnumret i Fortnox.

Skapa enbart om det finns Artikelnummer i WooCommerce

Med denna inställning så kommer produkter i WooCommerce endast skapas i Fortnox om de har ett artikelnummer/SKU i WooCommerce och de inte redan finns i Fortnox. Detta alternativ är bra att välja om man vill ha full kontroll på de artikelnummer som finns i WooCommerce och Fortnox.

Skapa alltid. Fortnox skapar artikelnummer om det saknas.

Med denna inställning kommer WooCommerce produkter alltid att skapas i Fortnox om pluginet inte hittar en matchande produkt i Fortnox. Om artikelnummer/SKU inte finns på produkten i WooCommerce så kommer artikelnumret att genereras av Fortnox och läggas in som SKU/artikelnummer på produkten i WooCommerce.

Skapa aldrig. Tillägget skapar inga produkter i Fortnox

Denna inställning gör att pluginet aldrig kommer att skapa artiklar i Fortnox om inte pluginet kan matcha en WooCommerce produkt med en Fortnox artikel.

Inkludera produkttyp

En inställning för att som avgör vilka typer av produkter som ska synkas över till Fortnox. Det vanligaste är att man endast väljer enkla och variabla produkter.

Inkludera produkter med status

Denna inställning bestämmer vilken status som produkter behöver ha för att synkas över till Fortnox. Det vanligaste är att man ställer in att endast publicerade produkter i WooCommerce synkas till Fortnox.

Uppdatera produktkategorier

Här bestämmer man om man endast vill synka över produkter från vissa kategorier över till WooCommerce. Om man lämnar denna sektion tom så synkas produkter från alla kategorier över till Fortnox. Detta är det vanligaste alternativet.

Ordinarie pris

Här ställer man in vilken prislista i Fortnox som det ordinarie priset på produkterna i WooCommerce ska synkas över till i Fortnox.

Reapris

Här ställer man in vilken prislista i Fortnox som det ordinarie priset på produkterna i WooCommerce ska synkas över till i Fortnox. Tänk på att inte synka över reapriset till samma prislista som det ordinariepriset. Då kan dessa två priser skriva över varandra.

Inköpspris

Om man slår på detta alternativ så kommer inköpspriset på produkten i WooCommerce att synkas över till artikeln i Fortnox. Vänligen notera att inköpspriset i WooCommerce kommer från ett speciellt fält på produkten som skapas av Fortnox Hub.

Uppdatera benämning

Med denna inställning påslagen kommer produktnamnet i WooCommerce att skriva över benämningen på artikeln i Fortnox.

Uppdatera kommentarsfältet

Denna inställning bestämmer om beskrivningen på produkten i WooCommerce ska synkas över till kommentarsfältet på artikeln i Fortnox. Man kan välja att antingen den långa eller korta beskrivningen ska synkas över till kommentarsfältet.

Uppdatera tillverkare

Med denna inställning påslagen kommer tillverkarfältet på produkten i WooCommerce (unikt för Fortnox Hub pluginet) att skriva över tillverkarfältet på artikeln i Fortnox.

Tillverkarens artikelnummer

Med denna inställning påslagen kommer fältet för tillverkarens artikelnummer på produkten i WooCommerce (unikt för Fortnox Hub pluginet) att skriva över motsvarande fält på artikeln i Fortnox.

Lagerplats

Med denna inställning påslagen kommer fältet för lagerplats på produkten i WooCommerce (unikt för Fortnox Hub pluginet) att skriva över motsvarande fält på artikeln i Fortnox.

Enhet

Med denna inställning påslagen kommer enheten som är satt på produkten i WooCommerce att skriva över enheten på artikeln i Fortnox.

EAN

Med denna inställning påslagen kommer fältet för streckkod på produkten i WooCommerce (unikt för Fortnox Hub pluginet) att skriva över motsvarande fält på artikeln i Fortnox.

Lagervara

Med denna inställning påslagen kommer artikeln i Fortnox att sättas till lagervara om motsvarande produkt i WooCommerce är satt till Hantera lager i WooCommerce.

Lagernivå

Denna inställning avgör om och när lagernivåer ska synkas över från en WooCommerce produkt till en Fortnox artikel. Detta kan göras på flera olika. Notera att detta alternativ endast har att göra med synkningen av produkter från WooCommerce till Fortnox. Om en order/faktura skapas i Fortnox genom detta plugin så kommer lagernivåerna att justeras automatiskt – oavsett vilket alternativ som används här.

Uppdatera inte lagernivå

Pluginet kommer inte att uppdatera lagernivåer på artiklar i Fortnox i samband med produktuppdateringar i WooCommerce.

Vid en manuell full synkronisering

Pluginet kommer endast att skriva över lagernivåerna på artiklarna i Fortnox vid en manuell synkronisering av produkterna i Fortnox.

Uppdatera alltid

Vid varje produktförändring i WooCommerce kommer pluginet att skriva över lagernivån på artikeln i Fortnox. Detta är inte rekommenderat och ska endast användas i väldigt specifika setups.

När en ny produkt skapas eller vid klick på uppdatera på en produkt eller variation

Detta alternativ rekommenderas. Lagernivån i Fortnox synkas över från WooCommerce om det är en ny produkt som skapas i WooCommerce eller om man trycker på Uppdatera-knappen (som finns tillgänglig i produktlistvyn i WooCommerce).

Was this article helpful?

Related Articles

Select your currency