1. Home
  2. Knowledge Base
  3. Swish
  4. Återbetalning eller del-återbetalning av en WooCommerce-order via Swish

Återbetalning eller del-återbetalning av en WooCommerce-order via Swish

Hur återbetalar eller delvis återbetalar jag en kundorder med Swish?

Välj den beställning som ska återbetalas.

Tryck på “Återbetalning”  i beställningsdetaljer.

Ändra fälten Antal, kostnad eller skatt i tillämpliga rader.

Ange anledning till återbetalning (valfritt). Denna text kommer att visas på återbetalningstransaktionen i kundens Swish-app.

Kontrollera det beräknade beloppet

Tryck på “Återbetalning via Swish” för att skapa en återbetalningstransaktion.

Sidan laddas om och information om hanteringen av återbetalningen visas i orderstatusfönstret.

Din kund kommer att få återbetalningen inom några sekunder och kommer att meddelas på samma sätt som när den får en normal betalning.

Observera att det inte längre är möjligt att ange ett belopp i fältet “Återbetalningsbelopp”. Detta är en förändring gjord av WooCommerce.

Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?

Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Select your currency