Swish

Kom igång med Swish för WooCommerce

Installationsinstruktioner med Bjorntech som Swish Teknisk leverantör Vänligen följ stegen nedan för att komma igång med Swish Handel för din...

Get started with Swish for WooCommerce

Instructions to use Bjorntech as a technical supplier Please follow the steps below to get started with Swish Handel for...

Var hittar jag Swish Authorization Token?

Den här artikeln förklarar var du kan hitta Swish Authorization Token För att få tag på Swish Authorization token måste...

How do I find my Swish Authorization Token?

This article explains how to find the Swish Authorization Token. First you need to install the plugin (https://wordpress.org/plugins/woo-swish-e-commerce/). Once the...

Återbetalning eller del-återbetalning av en WooCommerce-order via Swish

Hur återbetalar eller delvis återbetalar jag en kundorder med Swish? Välj den beställning som ska återbetalas. Tryck på “Återbetalning”  i...

Knowledge Base Categories

Need Support?

Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Select your currency