Med jämna intervaller går vi igenom bankernas standardprislistor för Swish Handel så att du som behöver tjänsten lättare skall kunna välja rätt. Nedanstående priser är listpriser som vi hämtat från bankernas hemsidor. Tänk på att det många gånger går att förhandla med banken för att få ner priset.

BankAnslutningÅrskostnadTransaktion
SEB720kr3krPrislista
Nordea500kr500kr1,50kr + 0,3% av beloppet (max 10 kr)Prislista
Swedbank1000kr600kr3krPrislista
Handelsbanken795kr1020kr1,75krPrislista
Danske bank475kr600kr2kr på belopp < 100
2,50kr på belopp < 1000
3kr på belopp > 1000
Prislista
Länsförsäkringar750kr2kr på belopp < 100kr
3kr på belopp < 500
5kr på belopp > 500
Prislista

Ovanstående priser är uppdaterade 2020-01-15