WooCommerce Serviceavgift

Lägg till en serviceavgift för beställningar automatiskt eller om ordervärdet understiger ett minimibelopp.

Du laddar ner och installerar enkelt via wordpress här

 

  

Installation

Lägg till en serviceavgift för beställningar automatiskt eller om ordervärdet understiger ett minimibelopp.

Ladda ner, installera som vanligt för en plugin.

Inställningar

Inställningar hittar du under fliken ”Integrering” som du hittar under menyn för inställningar under WooCommerce.

Aktivera
Om denna ruta är ikryssad så är funktionen aktiverad.

Text
Ange vilken text som du vill ha på orderraden för din avgift.

Belopp/Typ av tillägg
Vilket belopp eller procentuellt påslag vill du ha som avgift.

Är momsbelagd/Momsgrupp
Skall moms adderas på ovanstående avgift, vilken momsgrupp ska i så fall användas

Ordervärde/Min/Max order
Vid vilket ordervärde skall avgiften läggas på

Support

Du kan använda denna plugin utan kostnad. Skriv till oss i supportforum om du behöver hjälp eller har förslag på förändringar.