1. Home
  2. Knowledge Base
  3. Swish
  4. Använd ett lokalt certifikat för Swish

Använd ett lokalt certifikat för Swish

Stegen nedan kräver teknisk kompetens. Om du är osäker på hur du gör så rekommenderar vi att använda vår tjänst istället.

Installation genom att använda cpanel i ditt webhotell

Välj ”SSL/TLS” vid sektionen ”Security”
Välj ”Private Keys (KEY)”
Scrolla ner till ”Generate a New Private Key” och välj “key size” 4096.
Skriv in ”Swish” i ”Description”-fältet klicka ”Generate”
Välj ”Return to SSL Manager”
Välj ”Certificate Signing Requests (CSR)”
I ”Key” fältet, välj det nyckelnamn du valde när du skapade nyckeln. (i vårt exempel var det ”Swish”)

Mata in följande:

Domains: namn på din website.xxx
State: Region
Country : Sverige
Company: Ditt företags namn
Company Division: Avdelning eller lämna blankt
Email: din@email.se
Passphrase: Välj lösenord om du vill eller lämna blankt (kom ihåg det och skriv in på Swish-admin)
Description: En beskrivning eller lämna blanktVälj ”Generate”kopiera datat från ”Encoded Certificate Signing Request”-fältet och använd det i steg 5 nedan.

Installation genom MacOs terminal eller Linux via SSH

$ openssl genrsa -out ./swish.key 4096 $ openssl req -new -sha256 -key ./swish.key -out ./swish.csr

Mata in följande:

Country Name (2 letter code) – SE
State or Province Name (full name) – Region
Locality Name (eg, city) – Stad
Organization Name (eg, company) – Ditt företagsnamn
Organizational Unit Name (eg, section) – Avdelning eller lämna blankt
Common Name (eg, fully qualified host name) – dinwebsite.namn
Email Address – din@email.se
A challenge password – Välj lösenord om du vill eller lämna blankt (kom ihåg det och skriv in på Swish-admin)

Använd datat som du kopierade från cpanel eller filen ”swish.csr” för att skapa ett certifikat på https://comcert.getswish.net/cert-mgmt-web/authentication.html (detta måste göras av en person som har behörighet för detta)
Logga på genom att ange ditt personnummer, företagets organisationsnummer och ditt företags swish-nummer (som börjar med 123)
Klicka på fliken ”new certificate”
Klistra in innehållet från cpanel eller ”swish.csr”-filen i steg 4 i fältet ”Paste CSR” se till att formatet ”PEM” är valt.
Klicka på ”Generate” för att skapa certifikatet
Kopiera det genererade datat och klistra in det i en fil med ändelsen .pem (i vårt exempel swish.pem)

Öppna filen swish.pem och klistra in innehållet från filen swish.key högst upp i filen.
Kopiera allt (inklusive sidhuvud och sidfot) mellan:
—–BEGIN RSA PRIVATE KEY—–
och:
—–END RSA PRIVATE KEY—–
och lägg in det före
—–BEGIN CERTIFICATE—–
—–END CERTIFICATE—–
—–BEGIN CERTIFICATE—–
—–END CERTIFICATE—–
—–BEGIN CERTIFICATE—–
—–END CERTIFICATE—–

Placera certifikatet någonstans i serverns filsystem
Använd FTP eller filhanterare i Cpanel om sådan finns.
Notera certifikatets kompletta sökvägen och namn.

Konfigurera och aktivera tillägget.
Välj ”Använd lokalt Swish certifikat” som anslutningstyp
Mata in platsen för certifikatet från steg 7.
Om du i steg 4 skapade ditt certifikat med ett lösenord måste du lägga in det i konfigurationspanelen.
Mata in ditt Swish-Handel nummer (börjar med 123).
Ändra övriga parametrar om du önskar.
Spara inställningarna.

Gör en testbetalning för att säkerställa att allt fungerar som det ska.

Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?

Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Select your currency