1. Home
  2. Knowledge Base
  3. Funktioner för fakturastatus – Fortnox Hub

Funktioner för fakturastatus – Fortnox Hub

I den här inställningssektionen kan du bestämma hur Fortnox Hub ska hantera fakturor som skapats i Fortnox. Dessa inställningar här används främst för att se till att fakturor som skapas av pluginet bokförs och sätts till betalda automatiskt.

Manuell kontroll

Detta är en knapp för att manuellt hämta upp fakturor som skapats i Fortnox och hantera dem enligt inställningarna nedan. När man trycker på knappen så kommer Fortnox Hub att fråga hur många dagar tillbaka man hämta upp fakturor ifrån.

Automatisk kontroll

Om denna inställning är aktiverad kommer pluginet att automatiskt kontrollera förändringar som sker på fakturor i Fortnox en gång varje minut. Om en förändring skett kommer fakturan att potentiellt sett att hanteras av inställningarna som du gjort nedan. Vänligen notera att endast fakturor som skapats direkt av pluginet eller skapats via ordrar som skapats via pluginet hanteras.

Automatisk färdigbehandling av order

Man kan välja om och i vilket tillstånd fakturan i Fortnox ska hamna i för att orderstatusen i WooCommerce ska ändras till Färdigbehandlad.

Bokför automatiskt [betalsätt] (Fakturametoden)

Om man använder fakturametoden som bokföringsmetod så kan man välja att pluginet automatiskt ska bokföra en faktura om dess beställning i WooCommerce får statusen “Färdigbehandlad”. Detta är bra att kombinera med inställningen Automatisk färdigbehandling av order.

Skriv ut [betalsätt] (Kontantmetoden)

Om man använder kontantmetoden som bokföringsmetod så kan man välja att pluginet automatiskt ska “skriva ut” en faktura om dess beställning i WooCommerce får statusen “Färdigbehandlad”. Att skriva ut fakturan fyller egentligen inget annat syfte än att låsa värderna i fakturan vilket kan vara bra att göra innan fakturan sätts till betald. Detta är bra att kombinera med inställningen Automatisk färdigbehandling av order.

Sätt [betalsätt] till betald

Här kan man ställa in om och när man vill att fakturan ska sättas till betald. Innan man ställer in att pluginet ska hantera detta så är det viktigt att konfigurera betalsättet under avsnittet Betalning i Fortnox Hub.

Was this article helpful?
Select your currency